The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9681
Title: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” та 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми на
Authors: Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 14:48:55
Last changes: 2015-11-25 14:48:55
Year of publication: 2015
Summary: Програма вивчення дисципліни «Методологіяі організація наукових досліджень» складена відповідно до місця й значення дисципліни за
структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною
програмою підготовки магістрів відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9681.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9681.pdf Size : 577499 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska