The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9331
Title: Контроль і ревізія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит»
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords:
Date of publication: 2015-09-30 10:22:16
Last changes: 2015-09-30 10:22:16
Year of publication: 2015
Summary: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Облік і аудит» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у Вінницькому національному аграрному університеті.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9331.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9331.pdf Size : 493998 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska