The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10109
Title: Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства
Authors: Подолянчук О.А.
Keywords: ліквідність, ліквідність активів, ліквідність балансу, ліквідність підприємства
Date of publication: 2015-02-05 10:35:54
Last changes: 2015-02-05 10:35:54
Year of publication: 2015
Summary: розглянуто групи показників при оцінці ліквідності
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10109.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наука та інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці: збір. тез наук. робіт учасників міжнар. наук-практ. конфер.для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 16-17 жовтня 2015 р.). у 2 част. – К.: Аналітичний цент
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10109.pdf Size : 352891 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska