The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9647
Title: Програма з навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і під
Authors: Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:26:55
Last changes: 2015-11-25 15:26:55
Year of publication: 2015
Summary: В умовах функціонування конкуренції аграрний ринок потребує фахівців, які змогли б знаходити оптимальні рішення в складних нестабільних умовах економічних відносин, тобто вони повинні мати необхідний мінімум знань з методології проведення наукових досліджень, вміти кваліфіковано самостійно оцінювати і вирішувати поточні та стратегічні проблеми галузі.
Дана програма допоможе студентам кваліфіковано оволодіти понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи, успішно захистити дипломну роботу і бути готовим до подальших творчих наукових пошуків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9647.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9647.pdf Size : 255096 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska