The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9800
Title: Інженерна екологія. Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Видання - 2
Authors: Кравчук Г.І.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 12:17:18
Last changes: 2015-11-25 12:17:18
Year of publication: 2015
Summary: Розроблені Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» яка допоможе засвоїти теоретичний курс, набути практичних навичок та правильно використовувати інженерно-природоохоронну термінологію.
Розраховані Методичні вказівки для підготовки студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9800.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9800.pdf Size : 591210 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska