The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9915
Title: Культурологія: програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю «правознавство».
Authors: Слотюк П.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:42:07
Last changes: 2015-11-25 15:42:07
Year of publication: 2015
Summary: Метою вивчення культурології є формування у студентів цілісної картини процесу еволюції історико-філософських уявлень про культуру, що дозволить виробити власне ставлення до явищ і подій ,які мають місце у соціокультурному середовищі і сконструювати адекватні його характеру погляди, ціннісні орієнтири та моделі поведінки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9915.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9915.pdf Size : 347177 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska