The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9364
Title: Спосіб вирощування бобів кормових (Пат. на корисну модель № 95698)
Authors: Савченко В. О., Кобак С. Я., Колісник С. І.
Keywords: боби кормові, передпосівна обробка насіння, позакореневе підживлення, урожайність, сирий протеїн
Date of publication: 2015-10-06 10:22:33
Last changes: 2015-10-06 10:22:33
Year of publication: 2015
Summary: В умовах правобережного Лісостепу України на сірих лісових грунтах одержаний трирічний експериментальний матеріал показує, що передпосівна обробка насіння бобів кормових протруйником Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т насіння) в поєднанні з інокуляцією штамом бульбочкових бактерій Б-9 і водорозчинним добривом Рексолін АВС (150 г/т) та проведення двох позакореневих підживлень у фази бутонізації та утворення зелених бобів Рексоліном АВС (150 г/га) забезпечує отримання найбільшої урожайності зерна бобів кормових на рівні 3,23 - 3,96 т/га та вмісту і збору сирого протеїну відповідно 32,86% і 1,30 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9364.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 95698 UA, МПК A01C 5/00. - № a 2013 05929 ; заявл. 13.05.2013 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 9364.pdf Size : 171969 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska