The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9199
Title: Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості
Authors: Тимкова В.А., Прісняк В.І.
Keywords: духовні цінності, мовна культура, духовне зростання особистості, національна мова
Date of publication: 2015-06-25 08:54:20
Last changes: 2015-06-25 08:54:20
Year of publication: 2015
Summary: Мова - складова культури та її концентрований вияв. Культура кожного народу закодована в його мові, через яку відбувається пізнання народу, його культури, ментальності, способу життя, здійснюється обмін духовними цінностями.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9199.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Мова, культура та освіта : Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції викладачів і студентів. - Вінниця: ВНАУ, 2015. - 16 квітня. - 204 с. - С.43-46.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9199.pdf Size : 512645 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska