The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9649
Title: АУДИТ. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр»
Authors: Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю.
Keywords: Аудит, контроль, докази, ризик, шахрайство, фінансова звітність
Date of publication: 2015-11-25 15:35:30
Last changes: 2015-11-25 15:35:30
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми активного засвоєння і використання теоретичних знань з аудиту.
Призначені допомогти студентам засвоїти: сутність аудиту та його нормативно-правове забезпечення, принципи і методи проведення аудиту та складання робочих та підсумкових документів аудитора у відповідності міжнародних стандартів аудиту; оволодіти порядком організації аудиторських перевірок та узагальненням їх результатів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9649.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9649.pdf Size : 965667 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska