The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11851
Title: Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.)
Authors: Балинська Н. А., Кавун Е.М.
Keywords: Тrapa natans l., водяний горіх, водні екосистеми, червона книга України, аерокосмічні методи
Date of publication: 2015-11-24 09:09:09
Last changes: 2015-11-24 09:09:09
Year of publication: 2015
Summary: Представники роду Trapa L. – реліктові рослини, що знаходяться у центрі уваги як фахівців, які вивчали водні рослини природної флори [2, 7], так і дослідників-інтродукторів [2, 7]. Цей рiд, як зазначає А.Л. Тахтаджян [3], поширений у тропічних і субтропічних областях Африки та Євразії, де може поводити себе як багаторічна рослина, а також у помірних регіонах Старого світу, де є терофітом. У Північній Америці види роду відомі як адвентивні та локально натуралізовані рослини. За викопними рештками рід відомий принаймні з відкладів третинного періоду.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11851.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали ІІ Міжнарподної науково-практичної конференції "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід та перспективи. м.Львів, 4-6 листопада 2015 р.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 11851.pdf Size : 8931858 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska