The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8497
Title: Програма вступного випробування з фізики.
Authors: Юрченко Т.М., Шаманська О.І., Гронський І.А., Кривонос О.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О.
Keywords:
Date of publication: 2015-03-25 11:47:59
Last changes: 2015-03-25 11:47:59
Year of publication: 2015
Summary: Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.
Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.
Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8497.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8497.pdf Size : 225084 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska