The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9692
Title: Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».
Authors: Фіщук Н.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 14:30:33
Last changes: 2015-11-25 14:30:33
Year of publication: 2015
Summary: Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення
методів управління на рівні окремої ланки

підприємства. Управлінська
діяльність є одним із найважливіших чинників функціонування й розвитку
підприємств в умовах ринкової економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9692.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9692.pdf Size : 552308 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska