The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9328
Title: Аналіз банківської діяльності методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів напряму підгот овки 6.030509.01 «облік і аудит», 6.030509«контроль і ревізія» та 6.030509 «контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «економі
Authors: Материнська О.А.
Keywords: аналіз. банківська діяльність, банки
Date of publication: 2015-09-30 11:27:59
Last changes: 2015-09-30 11:27:59
Year of publication: 2015
Summary: Мета навчальної дисципліни — дати студентам уявлення про
методологію проведення аналізу банківської діяльності,
за допомогою якогообґрунтовуються стратегія і тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в ц
ілому.У процесі вивчення предмету студенти набудуть теоретичних знань і практичних навичок у сфері проведення аналізу діяльності банків
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9328.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9328.pdf Size : 316667 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska