The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9665
Title: Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мен
Authors: Березюк С.В.
Keywords: адміністрування, управління, керівник, служба
Date of publication: 2015-11-25 10:14:47
Last changes: 2015-11-25 10:14:47
Year of publication: 2015
Summary: У методичних рекомендаціях подаються вказівки до вивчення дисципліни, перелік тем, плани та зміст аудиторних занять, що передбачають самостійне опрацювання студентами, питання для самоконтролю, рекомендована тематика рефератів тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9665.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9665.pdf Size : 694870 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska