The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8613
Title: Автоматизоване робоче місце бухгалтера. 1С:Бухгалтерія. Методичні вказівки для лабораторних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» екон
Authors: Коляденко С.В., Бахарєва Я.В., Маколкіна О.В.
Keywords: автоматизоване робоче місце бухгалтера, автоматизація обліку, інформаційні системи в обліку
Date of publication: 2015-05-27 11:13:29
Last changes: 2015-05-27 11:13:29
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для лабораторних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» економічого факультету з дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера (1С:Бухгалтерія 7.7)» містить основні теоретичні відомості та практичні завдання для засвоєння основних принципів роботи з програмою 1С:Бухгалтерія 7.7.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8613.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8613.pdf Size : 1740637 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska