The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9515
Title: Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку
Authors: Ціхановська В. М.
Keywords: агропродовольчий ринок, сучасний стан, інституціальний розвиток
Date of publication: 2015-11-06 13:56:45
Last changes: 2015-11-06 13:56:45
Year of publication: 2015
Summary: В Україні на національному та регіональному рівнях в основному сформована нормативно-правова база, що орієнтується передусім на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, однак меншою мірою щодо регулювання її збуту, за низької активності об`єднань сільськогосподарських виробників у цих процесах. Як переконує досвід країн світу, ефективний розвиток агропродовольчого ринку має базуватися на інституціональній основі, яка включає в себе, окрім розвиненої нормативно-правової системи, біржі, посередницькі та оптові продовольчі ринки, аукціони та інші структури, через які та за їх участю забезпечується рух сільськогосподарської сировини та продукції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9515.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наука та інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці (Міжн. наук.-практ. конф. для студ., аспір. та молодих вчених, 16-17 жовтня 2015 року, м. Київ). - Київ: "Нова економіка". С. 14-16.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9515.pdf Size : 7265726 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska