The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9887
Title: Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку
Authors: Вострякова В.І., Коляденко С.В.
Keywords: Сталий розвиток, агрологістика, агропродовольчі ланцюги постачання, сталий логістичний ланцюг, екологія.
Date of publication: 2015-12-18 09:50:00
Last changes: 2015-12-18 09:50:00
Year of publication: 2015
Summary: З швидким розвитком сільськогосподарських підприємств, масштаб агропродовольчих ланцюгів постачання збільшується. Одним з найбільш важливих питань в управлінні агропродовольчими ланцюгами постачання, яке неможливо ігнорувати, є забруднення навколишнього середовища. Нажаль на сьогоднішній день підприємства агросектору не мають стимулів та не розуміють переваг впровадження екологічної агрологістики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9887.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9887.pdf Size : 697597 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska