The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9618
Title: Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку
Authors: Плахтій Т.Ф.
Keywords: якісний підхід, якість в бухгалтерському обліку, якість облікової інформації
Date of publication: 2015-11-30 11:02:32
Last changes: 2015-11-30 11:02:32
Year of publication: 2015
Summary: Розкрито питання підвищення якості облікової інформації як основної цілі наукових досліджень в сфері обліку
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9618.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошуки шляхів їх подолання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 червня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч.2 – С.127-128
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9618.PDF Size : 919625 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska