The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8494
Title: Програма вступного випробування з історії України
Authors: Муханов В.М., Шаманська О.І., Петруняк Л.М., Грабчак Н.Б., Колісник О.М., Недбалюк О.О.
Keywords:
Date of publication: 2015-03-25 11:34:05
Last changes: 2015-03-25 11:34:05
Year of publication: 2015
Summary: Поява та розселення людей на
території України. Поширення
землеробства й скотарства на
землях України. Кочовики за
раннього залізного віку.
Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор`ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов`ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов`ян.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8494.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8494.pdf Size : 481037 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska