The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11779
Title: Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords: економіко-математичні методи, економіко-математичне моделювання, модель, інновація, розвиток, модель Квазi-Шарпа
Date of publication: 2015-09-27 13:19:59
Last changes: 2015-09-27 13:19:59
Year of publication: 2015
Summary: В статті досліджено теоретичні аспекти використання методів економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком економічних систем з урахуванням необхідності його інвестиційного забезпечення.
Моделювання є важливим компонентом процесу управління інноваційним розвитком економічних систем. Розглянуто сутність і завдання математичного моделювання економічних процесів. Узагальнено принципи і вимоги до економіко-математичних моделей. Визначено передумови застосування економіко-математичних методів та моделей в управлінні інноваційним розвитком економічних систем.
Проаналізовано методи і моделі, що можуть застосовуватися для моделювання процесу управління інноваційним розвитком економічних систем, на різних його етапах.
Вказано, що застосування моделей визначення характеристик iнвестицiйного портфеля (модель Марковiца та модель Шарпа) в українських реаліях приводить до перекручувань, пов`язаних з нестабiльнiстю котирувань цiнних паперiв. В умовах постійної нестабільності вітчизняного фондового ринку для оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля доцiльно використати модель Квазi-Шарпа. Охарактеризовано переваги розглянутих моделей та наведено перелік сфер її можливого застосування.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11779.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –№18. – С. 28-32.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11779.pdf Size : 814090 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska