The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9811
Title: Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів 8.10010101
Authors: Рубаненко О.О., Матвівйчук В.А., Рубаненко О.Є.
Keywords: ремонт електрообладнання, засоби автоматизації
Date of publication: 2015-11-25 15:04:40
Last changes: 2015-11-25 15:04:40
Year of publication: 2015
Summary: в передмові наведена актуальність вивчення даної дисципліни; розподіл балів які отримує студент, перелік тем що виносяться на самостійне опрацювання, наведено перелік змістових модулів і вказаний перелік тем які входять в кожний змістовий модуль, література.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9811.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9811.pdf Size : 212014 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska