The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9209
Title: Культура мови - загальна культура народу
Authors: Тимкова В.А., Бельдій А.М.
Keywords: культура мови, культура народу, чистота мови, лексика мови, рідна мова
Date of publication: 2015-06-25 08:59:59
Last changes: 2015-06-25 08:59:59
Year of publication: 2015
Summary: Розкрито важливу проблему духовної культури нації - культуру мови, що спирається на морально-етичні категорії: любов до рідної мови, Батьківщини, Землі, Батьків; мовно-національну самосвідомість, які стають реальністю тільки за умови активного ставлення до слова, коли існує потреба шліфувати свою мову, берегти чистоту мови, визначати міру вживання інших слів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9209.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції викладачів і студентів. - Вінниця: ВНАУ, 2015. - 16 квітня. - 204 с. - С.35-39
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9209.pdf Size : 568629 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska