The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9686
Title: Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні
Authors: Бахарєва Я. В.
Keywords: інтернет-логістика, інформаційні технологій в логістиці, логістичні оператори, інтернет-технології
Date of publication: 2015-12-03 11:00:36
Last changes: 2015-12-03 11:00:36
Year of publication: 2015
Summary: Тези доповіді містять матеріал про тенденції розвитку інформаційних технологій для інтернет-логістики, зокрема вихід на вітчизняний ринок логістичних послуг операторів 5PL. Наведено класифікацію логістичних операторів, яка є популярною сьогодні в світі та порівняльний аналіз різних концепцій Party Logistics
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9686.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 24-25 вересня 2015 року, м. Вінниця/ відпов. ред. Коляденко С.В. – Редакційно-видавничий центр ВНАУ,
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9686.pdf Size : 828825 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska