The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8633
Title: Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів факультету механізації сільського господарства НП 6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ, 6.050503 - Машинобудування. Частина 1
Authors: Гунько І.В., Яцковський В.І., Кравець С.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 13:38:30
Last changes: 2015-05-27 13:38:30
Year of publication: 2015
Summary: У даних методичних вказівках викладений матеріал, необхідний для успішного виконання лабораторних робіт з першої частини курсу “Аналіз технологічних систем” , який має сприяти розкриттю можливості застосування сучасних методів аналізу технічних та технологічних систем стосовно до специфіки сільськогосподарського виробництва за допомогою програми Microsoft Excel. Зокрема, лабораторні роботи, викладені в цих методичних вказівках, пов’язані з вирішенням різноманітних задач машинобудування та аналізу технічних та технологічних систем. Викладений матеріал базується на основних принципах теорії систем і системного аналізу, а також функціонально-вартісного аналізу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8633.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8633.pdf Size : 5028416 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska