The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9541
Title: Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації
Authors: Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я.
Keywords: зелений туризм, глобалізація, розвиток, рекреаційна територія
Date of publication: 2015-11-17 14:35:37
Last changes: 2015-11-17 14:35:37
Year of publication: 2015
Summary: Кожна рекреаційна територія для стабільного функціонування повинна мати певну спеціалізацію, що дає поштовх розвитку "зеленого туризму", як головного напрямку міжнародного туризму.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9541.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації (матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 15-16 жовтня 2015 року). - Херсон, ВД "Гельветика", 2015. - С. 23-25.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9541.pdf Size : 8728396 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska