The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9691
Title: Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «облік і аудит», галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «магістр»
Authors: Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Томчук В.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 14:28:44
Last changes: 2015-11-25 14:28:44
Year of publication: 2015
Summary: Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбаченої програмою курсу «Фінансовий аналіз». У кожній темі наводиться мета та розв’язок конкретної практичної ситуації. Орієнтовний список рекомендованої літератури дає теоретичну базу для аналізу. Методичні рекомендації включають в себе словник основних термінів дисципліни, який має містити їх тлумачення та перелік питань для самостійної роботи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9691.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9691.pdf Size : 854174 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska