The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9530
Title: Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем
Authors: Маколкіна О.В.
Keywords: Прогнозування, програма, підприємство, Micrisoft Excel, Mathcad, система Maple, STATISTICA.
Date of publication: 2015-11-17 11:14:48
Last changes: 2015-11-17 11:14:48
Year of publication: 2015
Summary: Ефективним напрямком удосконалення управління підприємством є розробка та впровадження сучасних інформаційних систем та технологій управління. Важливу роль у діяльності будь-якого підприємства відіграє прогнозування. На основі даних, отриманих у результаті його проведення, визначається стратегія розвитку підприємства та його реальний стан.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9530.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9530.pdf Size : 426214 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska