The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8640
Title: Трудові ресурси: обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
Authors: Правдюк Н. Л., Покиньчереда В. В.
Keywords: трудові ресурси, бухгалтерський облік, економічний аналіз, звітність, обліково-аналітичне забезпечення, документальне оформлення, олійно-жирова галузь
Date of publication: 2015-05-27 10:53:01
Last changes: 2015-05-27 10:53:01
Year of publication: 2015
Summary: У монографії досліджено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку та аналізу трудових ресурсів підприємств для підвищення ефективності управління їх діяльністю. Монографія розрахована на керівників та спеціалістів бухгалтерської служби підприємств, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8640.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2015. - 182 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 8640.pdf Size : 5051265 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska