The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9080
Title: Фінансовий облік ІІ. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»
Authors: Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф.
Keywords: Фінансовий облік ІІ, зобов`язання, власний капітал, доходи та витрати, фінансові результати, позабалансові рахунки
Date of publication: 2015-05-27 15:29:39
Last changes: 2015-05-27 15:29:39
Year of publication: 2015
Summary: У опорному конспекті лекцій з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» наводяться і роз’яснюються у логічній послідовності всі базові поняття навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ». Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з дисципліною «Фінансовий облік ІІ». Опорний конспект доцільно використовувати для закріплення вивченого матеріалу, для відновлення у пам’яті необхідних понять при вивченні окремих тем цієї дисципліни та інших дисциплін, які зв’язані міждисциплінарним зв’язком
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9080.pdf
Publication type: Опорний конспект лекцій
In the collections : Опорний конспект лекцій/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9080.pdf Size : 1856751 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska