The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9587
Title: Сільськогосподарська екологія.
Authors: Шкатула Ю.М., Ткачук О.П., Тітаренко О. М.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 08:30:18
Last changes: 2015-11-25 08:30:18
Year of publication: 2015
Summary: Виникнення і розвиток сільськогосподарської екології обумовлені всім соціально-економічним розвитком людства, необхідністю розробки науково-обгрунтованих методів екологічного управління сільськогосподарською
діяльністю, яка стає одним з найпотужніших факторів впливу на функціонування
біосфери, необхідністю екологізації всіх галузей АПК (землеробства,тваринництва.
лісівництва, екологічного і інформативного забезпечення
АПК, рибного господарства, переробної промисловості,
сфери утилізації відходів АПК, сфери управління АПК).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9587.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9587.pdf Size : 2314007 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska