The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9860
Title: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3
Authors:
Keywords: Сучасні агротехнології, тенденції, інновації
Date of publication: 2015-12-14 10:40:34
Last changes: 2015-12-14 10:40:34
Year of publication: 2015
Summary: У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», де викладено результати наукових досліджень з питань науково-технічного та економічного розвитку енергоефективних і альтернативних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, процесів і засобів механізації та електрифікації агропромислового виробництва, актуальних напрямів розвитку сучасного тваринництва та переробної галузі, виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, ефективності форм господарювання в системі АПК.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9860.pdf
Publication type: Збірники наукових праць
Publication: «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., 17-18 листоп. 2015 р. У 3 т. Т. 3. - Вінниця : ВНАУ, 2015. - 371 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 9860.pdf Size : 6523503 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska