The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9346
Title: Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”
Authors: Самборська О.Ю, Пронько Л.М., Колесник Т.В.
Keywords: адміністративна діяльність, стимулювання праці, організація діяльності, струкутра управління, корпоративна культура організації діяльності, комунікаційні звязки, корпоративна етика, дисципліна і оплата праці.....
Date of publication: 2015-09-30 13:27:27
Last changes: 2015-09-30 13:27:27
Year of publication: 2015
Summary: Виконання курсової роботи з дисципліни є завершальним етапом вивчення курсу “ Техніка адміністративної діяльності”. Це має сприяти закріпленню отриманих теоретичних знань.
Курсова робота є свідченням вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми, об’єктивно оцінювати результати виробничо-комерційної діяльності підприємства, виявляти невикористані резерви підвищення конкурентоспроможності працівників та приймати самостійні рішення з практичних питань в умовах формування методів мотивації та стимулювання та ринку праці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9346.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9346.pdf Size : 705675 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska