The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9562
Title: Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт за ОКР «Бакалавр» (галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво», спеціальності 8.09010104 – «Плодоовочівництво і виноградарство»)
Authors: Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Костюк О. О
Keywords: Дипломна робота, дослід, технологія, сільськогосподарська продукція, економіка, охорона праці, охорона довкілля.
Date of publication: 2015-10-28 16:22:14
Last changes: 2015-10-28 16:22:14
Year of publication: 2015
Summary: Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9562.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9562.pdf Size : 210635 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska