The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9789
Title: Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" за напрямом підготовки
Authors: Мудрак Г.В., Мущинська В.І.
Keywords: еколого-економічна діяльність, міжнародні урядові організації, "сталий розвиток", міжнародні громадські організації
Date of publication: 2015-11-25 16:30:46
Last changes: 2015-11-25 16:30:46
Year of publication: 2015
Summary: Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи міжнародної еколого-економічної діяльності". Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на залік, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
Розраховано на студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0104 "Природничі науки" за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9789.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9789.pdf Size : 1533096 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska