The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8615
Title: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакал
Authors: Ушкаленко І.М., Яхно К.Г.
Keywords:
Date of publication: 2015-05-27 11:15:57
Last changes: 2015-05-27 11:15:57
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі». Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Оптимізаційні методи і моделі»
є навчально-методичним документом, що конкретизує зміст відповідної робочої програми за даним розділом і відображає специфіку самостійного вивчення даного курсу студентами економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8615.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8615.pdf Size : 1281161 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska