The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9783
Title: Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.0305
Authors: Коляденко С.В., Січко Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 16:12:04
Last changes: 2015-11-25 16:12:04
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт є
основним навчально-методичним документом, що регламентує мету,
зміст і послідовність підготовки та написання курсових робіт і містить
рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки
(рівень знань, уміння і навички), які студенти повинні отримувати під

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9783.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9783.pdf Size : 433824 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska