The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9884
Title: Сучасні системи захисту поверхневих вод
Authors: Мущинська В.І., Первачук М.В.
Keywords: поверхневі води, джерела забруднення, системи захисту, басейни річок, екологічний стан, антропогенне навантаження, стічні води, раціональне використання
Date of publication: 2015-12-18 09:47:59
Last changes: 2015-12-18 09:47:59
Year of publication: 2015
Summary: У тезі розглядаються актуальні проблеми сучасного екологічного стану поверхневих вод України та водоохоронні заходи, які освоєні на рівні сучасних технологій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9884.pdf
Publication type: Тези доповідей
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9884.pdf Size : 6523503 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska