The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9693
Title: ПРОГРАМА з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Authors: Заболотний Г.М., Прутська О.О., Колесник Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 14:33:30
Last changes: 2015-11-25 14:33:30
Year of publication: 2015
Summary: Навчальна програма містить загальні положення, теми лекцій, семінарських занять, питання для самостійної роботи, перелік питань для іспиту, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9693.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9693.pdf Size : 600620 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska