The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10113
Title: Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області
Authors: Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна
Keywords: Біоенергетичні культури, урожайність, аналіз, ресурси.
Date of publication: 2015-12-05 11:02:30
Last changes: 2015-12-05 11:02:30
Year of publication: 2015
Summary: Традиційні види палива отримують з нафти, газу і вугілля. Вважається, що ці природні ресурси є вичерпними, при цьому вартість їх видобутку постійно росте. Все вище перелічене примушує шукати альтернативні види екологічно чистого палива з поновлюваних джерел енергії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10113.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ВНАУ
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10113.pdf Size : 3147566 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska