The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9354
Title: Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 – "Туризм"
Authors: Мудрак Г.В., Швець В.В.
Keywords: Екосистема, абіотичні чинники, біотичні чинники, біосфера, екотуризм
Date of publication: 2015-09-30 16:08:41
Last changes: 2015-09-30 16:08:41
Year of publication: 2015
Summary: Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Екологія". Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на іспит, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел. Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9354.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9354.pdf Size : 3812444 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska