The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9174
Title: Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід
Authors: Федоришина Л.І., Ярославський А.О.
Keywords: Аналіз, маржинальний аналіз, точка беззбиткості, управлінські рішення, деревна сировина, тверде біопаливо.
Date of publication: 2015-06-24 09:05:07
Last changes: 2015-06-24 09:05:07
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто застосування методів аналізу для використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива. Деталізовано сутність маржинального аналізу для прийнятття ефективних управлінських рішень. Поряд з цим в основу даного аналізу покладено точку беззбитковості та визначено її особливості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9174.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9174.pdf Size : 779805 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska