The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9479
Title: Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: аграрний сектор, експорт, імпортозаміщення, Україна
Date of publication: 2015-10-20 11:06:06
Last changes: 2015-10-20 11:06:06
Year of publication: 2015
Summary: Аграрний сектор використовує свій експортний потенціал далеко не повною мірою, без урахування сучасних тенденцій та потреб глобального ринку, що загрожує залишити українську економіку на слабких зовнішньоторговельних позиціях. Для вирівнювання дисбалансів в розвитку експортоорієнтованого сектора необхідно формувати прогресивну товарну й географічну структуру, підвищувати рівень техніко-технологічного забезпечення та наукомісткості виробництва, вдосконалювати якість
інституційного середовища, стимулювати зростання внутрішнього ринку, активізувати політику імпортозаміщення тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9479.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі (матеріали Міжнародн. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015, Харків). - Харків, 2015. - С. 74-76.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9479.pdf Size : 325090 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska