The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23793
Title: Пристрій для вимірювання параметрів ультразвукових коливань (Пат. на корисну модель 101967)
Authors: Турич В. В., Руткевич В. С.
Keywords: пристрій, вимірювання параметрів ультразвукових коливань
Date of publication: 2020-03-03 12:27:52
Last changes: 2020-03-03 12:27:52
Year of publication: 2015
Summary: Пристрій для вимірювання параметрів ультразвукових коливань, що містить корпус, закріплену в ньому пружну пластину з вимірювальним наконечником і наклеєними на неї тензорезисторами, причому пружна пластина закріплена Г-подібними прихоплювачами, які мають у середньому перерізі уступи, в яких розташовані планки з звукопоглинального матеріалу, охоплюючи місця спаїв виводів тензорезисторів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23793.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 101967 UA, МПК G01H 1/08. - № u 2015 03354 ; заявл. 10.04.2015 ; опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19. - 7 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23793.PDF Size : 230449 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska