The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8198
Title: Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика»
Authors: Коляденко С. В., Бурєннікова Н.В., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 12:27:43
Last changes: 2015-01-28 12:27:43
Year of publication: 2015
Summary: Складність процесів та явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагає подальшого розвитку та застосування економічної кібернетики – комплексної специфічної науки про функціонування та структурну організацію економічних систем як систем управління, їх аналіз, синтез і оптимізацію. Це в свою чергу підвищує вимоги до працівників економічної кібернетики. Тому здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Економічна кібернетика» передбачає здавання вступних іспитів за тестовою технологією з дисциплін: інформаційні системи в економіці, моделювання економіки, прикладні задачі моделювання економічних процесів, системи прийняття рішень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8198.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8198.pdf Size : 444833 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska