The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9503
Title: Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання 6.030601 "Менеджмент"
Authors: Ставська Ю.В., Ціхановська В.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-10-28 09:05:53
Last changes: 2015-10-28 09:05:53
Year of publication: 2015
Summary: Навчальна дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» є теоретичною та прикладною основою, що формує сукупність знань та вмінь професійного управлінського профілю фахівця в області менеджменту організацій та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вивчення цієї дисципліни спрямовано на дослідження процесів міжнародної інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9503.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9503.pdf Size : 213978 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska