The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9773
Title: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спец
Authors: Бурєннікова Н.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:15:34
Last changes: 2015-11-25 15:15:34
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Послідовність виконання самостійної роботи відображено згідно з програмою курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Також наведено тематику рефератів, перелік питань для самостійного опрацювання та перелік питань, котрі виносяться на залік. Під час самостійної роботи студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
Призначені для студентів ВНАУ, а також для викладачів, що викладають курси, пов’язані із методологією та організацією наукових досліджень з основами інтелектуальної власності в економіці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9773.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9773.pdf Size : 684960 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska