The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9792
Title: Природоохороне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2
Authors: Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 11:53:57
Last changes: 2015-11-25 11:53:57
Year of publication: 2015
Summary: Упродовж останнього півстоліття у світі чітко окреслилася тенденція масш¬табного наростання чисельності населення, що є однією із глобальних проблем людства. Ця проблема тісно пов’язана із станом природного довкілля, котре є основою життя на нашій планеті.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9792.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9792.pdf Size : 530942 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska