The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10019
Title: Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: мовні девіації, мовна норма, лінгвістика, українська літературна мова
Date of publication: 2015-11-25 12:21:57
Last changes: 2015-11-25 12:21:57
Year of publication: 2015
Summary: Зосереджено увагу на мовних девіаціях, що виникають у результаті порушення норм, суттєво гальмують процес адекватного сприймання інформації реципієнтом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10019.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наука в інформаційному просторі : Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 грудня 2015 р.) У двох томах. - Т.2. Актуальні питьання сьогодення. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 89-92.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10019.pdf Size : 890235 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska