The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9628
Title: Облік в фермерських господарствах Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” ден
Authors: Коваль Н. І., Подолянчук О. А.
Keywords:
Date of publication: 2015-10-28 09:19:15
Last changes: 2015-10-28 09:19:15
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення вибіркової
навчальної дисципліни «Облік в фермерських господарствах» для підготовки
бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму
підготовки 6.030509 “Облік та аудит” денної та заочної форми навчання.
Зміст методичних вказівок містить перелік питань самостійної роботи та
тестових завдань за темами
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9628.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9628.pdf Size : 871580 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska