The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8532
Title: «Системи моніторингу в економіці» Частина 1 «Моніторинг господарської діяльності підприємства» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприє
Authors: Ліщинська Л.Б., Коваленко О.О., Петровська А. В.
Keywords: моніторинг, системи, економіка, підприємство господарська діяльність, СУБД Access
Date of publication: 2015-04-29 14:45:21
Last changes: 2015-04-29 14:45:21
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи моніторингу в економіці. Частина 1. Моніторинг господарської діяльності підприємства» містять мету, завдання, зміст, структурно-модульну схему курсу, розподіл балів за категоріями діяльності студента, чотири лабораторні роботи, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт та список рекомендованої літератури. Призначені для використання студентами, що навчаються за напрямом підготовки – 6.050100 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання, спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8532.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8532.pdf Size : 1516811 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska